Ves al contingut. | Salta a la navegació

Mobilitat

Sou a: Inici / Seccions / Mobilitat / Vehicle elèctric

Vehicle elèctric

Punts de càrrega de vehicle elèctric

Des d'aquest 2020 l'Ajuntament de Lloret de Mar disposa de 3 punts de recàrrega de vehicle elèctric per a ús dels residents i visitants.

Punt turisme

Els punts de recàrrega estan situats al Passeig Agustí Font (davant l'Ajuntament), a l'Avinguda Càndida Masgrau i Campeny (davant l'Oficina de Turisme) i al carrer Domènech Carles, 16 (Fenals).

ubicacio punts recarrega 2

Per tal de fer-ne ús es poden utilitzar targetes sense contacte de l'Ajuntament de Lloret de Mar, targetes emeses per l'ICAEN (Institut Català d'Energia) o a través de l'aplicació Electromaps. En el cas de les targetes municipals cal sol·licitar-les a adjunta la documentació del vehicle, que ha de tributar IVTM a Lloret de Mar.

Targeta vehicle elèctric Lloret petita

NORMATIVA D'ÚS

La normativa que regeix el seu ús es troba al capítol XII de l'ordenança municipal de circulació i  és la següent:

CAPÍTOL XII. DELS PUNTS DE RECÀRREGA DE VEHICLES ELÈCTRICS

Article 52. Condiciones reguladores del subministrament d'electricitat per a recàrrega de vehicles elèctrics


1. L'Ajuntament de Lloret de Mar fomentarà l'ús del vehicle elèctric amb un seguit de mesures de caràcter econòmic, com són bonificacions en les taxes i en els impostos que es determinin, així com la creació d'una xarxa pública d'estacionaments dotats de punts de recàrrega exclusiva per a vehicles elèctrics.


2. Els beneficis d'aquesta iniciativa seran d'aplicació als vehicles de les següents categories: motocicletes, tricicles i quadricicles automòbils, turismes i vehicles comercials de menys de 6.000 kg de MMA, que siguin propulsats per un motor elèctric pur o per un sistema híbrid, que faci ús d'un motor elèctric de forma addicional al motor de combustió interna.


3. Per poder utilitzar els punts de recàrrega caldrà que les persones, físiques o jurídiques, titulars de vehicles elèctrics purs o híbrids, presentin una sol·licitud i adjuntin la documentació següent: fotocòpia del permís de circulació, de la fitxa tècnica del vehicle, del rebut de l'impost municipal de circulació i del carnet de conduir, en vigor.


4. L'administració lliurarà al beneficiari una targeta o autorització específica vinculada al vehicle, que li permetrà l'accés a tots o a determinats dispositius de recàrrega. En cap cas, un vehicle elèctric pot tenir associada més d'una autorització de recàrrega elèctrica.


5. El sistema de recàrrega de vehicle elèctric municipal també podrà integrarse a sistemes gestionats per altres administracions, per tal de crear una xarxa de punts de recàrrega d’àmbit intermunicipal, cosa que permetrà l’ús als usuaris autoritzats per aquestes terceres administracions.


Article 53. Utilització dels reservats d'estacionament dotats de punt de recàrrega de vehicles elèctrics

1. Els reservats d'estacionament per a recàrrega de vehicles elèctrics estaran senyalitzats amb marques vials de color verd i senyal vertical, on figurarà el símbol de vehicle elèctric i el temps màxim de permanència. A banda, en el dispositiu de recàrrega s'exposarà la informació i les instruccions necessàries per a poder-los utilitzar correctament. Els dispositius de recàrrega elèctrica podran tenir diversos connectors, segons les característiques del vehicle que s'hi hagi d'endollar.


2. El temps màxim de permanència en un reservat d'estacionament realitzant la recàrrega elèctrica serà el que indiqui la senyalització corresponent de cada punt de recàrrega.


3. Un vehicle només podrà fer ús d’un servei de recàrrega al dia en tots els punts municipals.


4. L'usuari del servei estacionarà ocupant exclusivament una plaça, sense sortir de les línies delimitadores del reservat.


5. No està permès l'estacionament en aquests reservats si no s'està realitzant una càrrega efectiva.

Article 54. Infraccions específiques dels punts de recàrrega elèctrica:

1. Seran infraccions al previst en aquest capítol:


a) Estacionar en un reservat per a recàrrega elèctrica un vehicle no elèctric, o sense dur a terme la recàrrega efectiva en cas que ho sigui.


b) Estacionar fora dels límits de les marques viàries o ocupant un vehicle més d’una plaça d’estacionament.


c) Superar el temps màxim establert per a dur a terme la recàrrega elèctrica del vehicle.

d) Utilitzar indegudament el dispositiu de recàrrega mitjançant la manipulació de l'aparell o la utilització de targetes o altres mecanismes no autoritzats.


e) Fer més d’un ús diari per a un mateix vehicle en qualsevol punt de la xarxa municipal.


2. El vehicle elèctric que romangui més de 30 minuts després d'exhaurir el temps màxim de recàrrega indicat en cada punt de recàrrega, o qualsevol altre vehicle que hi estacioni indegudament, serà retirat al dipòsit municipal i el seu titular o conductor haurà de fer efectives les taxes de trasllat i dipòsit per a
poder recuperar el vehicle.