Ves al contingut. | Salta a la navegació

Medi Ambient

Sou a: Inici / Seccions / Medi Ambient / Soroll

Soroll

cuadroLink01 Memòria zona ZARE

Mapa de capacitat acústica de Lloret

En sessió plenària de 26 de novembre de 2016 l'Ajuntament de Lloret de Mar va aprovar definitivament el mapa de capacitat acústica del municipi. 

L'objectiu del mapa és zonificar acústicament el territori i definir els valors límit d’immissió d’acord amb les zones de sensibilitat acústica i en funció dels usos del sòl.

El mapa és l’instrument legal que permet l’aplicació de les normatives vigents aprovades, que classifica el territori en funció de la seva capacitat d’admetre soroll i que ha d’estar a l’abast de qualsevol ciutadà i ciutadana garantint el dret d’accés a la informació ambiental. El mapa de capacitat acústica també ha de definir, si s’escau, la delimitació de les zones ZARE (Zona Acústica de Règim Especial) i ZEPQA (Zona d'Especial Protecció de la Qualitat Acústica) en cas d’existir.

Visualització del mapa de capacitat acústica de Lloret de Mar

Memòria mapa de capacitat acústica

Atenent a la normativa sectorial aplicable, el mapa de capacitat acústica de Lloret es va desenvolupar seguint les següents fases:

1. Reconeixement dels receptors acústics especialment sensibles.

2. Reconeixement dels emissors acústics del territori.

3. Mesura del nivell de soroll ambiental.

4. Zonificació del territori.

cuadroLink01 Més informació

Ordenança reguladora del soroll i les vibracions de Lloret de Mar

Memòria zona ZARE

La Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica estableix que els ajuntaments podran declarar zones acústiques de règim especial (ZARE) les àrees en què es produeix una elevada contaminació acústica a causa de la presència de nombroses activitats, de la naturalesa que siguin, i del soroll produït al voltant.

Poden ser declarades ZARE les zones en què se sobrepassin els valors límit d’immissió en l’ambient exterior corresponents a zones de sensibilitat acústica baixa en 15 dB(A) o més, dues vegades per setmana, durant dues setmanes consecutives o tres d’alternes, dins el termini d’un mes.

En el cas de Lloret aquesta àrea queda definida al voltant de l'Avinguda Just Marlés on s'acumulen la majoria d'activitats recreatives musicals. 

cuadroLink01 Més informació