Ves al contingut. | Salta a la navegació

Medi Ambient

Sou a: Inici / Seccions / Medi Ambient / Platges / Gestió de platges

Gestió de platges

gif_platges

Les platges constitueixen dins del sector turístic i especialment en la Mediterrània un recurs turístic fonamental i de primer ordre.

A més dels atractius naturals, a una platja se li demanen molts altres serveis, uns per alleugerir els efectes de la pressió humana sobre la natura i altres pels propis usuaris, que cada dia demanen millor qualitat dels serveis. Així, entre els primers es troba, entre d'altres, la necessitat de mantenir l'aigua i la sorra netes i, entre els segons, les dutxes, els establiments de begudes i aliments, punts d'auxili o salvament, telèfons públics, espai per a la pràctica d'esports nàutics, lloguer d'utensilis de platja, mantenir els accessos en condicions, dotar de zones d'aparcament les rodalies de platges, etc.

L'objectiu de l'Ajuntament de Lloret és invertir en aconseguir la satisfacció de tots aquells que visiten les platges del municipi, dotant a les mateixes d'uns serveis de qualitat i d'un valuós entorn natural.

Logos

Les 5 principals platges de Lloret (Canyelles, Lloret, Fenals, sa Boadella i Santa Cristina) compten amb el distintiu de la Bandera Blava, un dels sistemes internacionals més coneguts per usuaris i visitants.

Per disposar de més informació sobre els objectius, resultats dels indicadors o altres dades relatives al sistema de gestió poden posar-se en contacte amb l'àrea de medi ambient a través de l'adreça mediambient@lloret.cat

cuadroLink01 Política ambiental i de qualitat de platges (aprovació per Ple del 29/03/07)

cuadroLink01 Platges de Lloret

cuadroLink01 Qüestionari de satisfacció del client

cuadroLink01 Qualitat de l'aigua de bany (Agència Catalana de l'Aigua)

cuadroLink01 Estat de la mar 

cuadroLink01 Informació de les platges catalanes (aplicatiu platgesCAT de l'Agència Catalana de l'Aigua)

cuadroLink01 Informació de les platges catalanes (Departament d'Interior)

Usos i serveis de les platges:

Temporada del servei de salvament i socorrisme:

Platja de Lloret: de 15/05 a 15/10
Platja de Fenals: de 15/05 a 15/10
Platja de Canyelles: d'01/06 a 30/09 
Platja de sa Boadella: d'01/06 a 30/09
Platja de Sta. Cristina i Treumal: d'01/06 a 30/09

Principals actuacions realitzades en les platges període 2004-2015

Seguretat marítima

 • Abalisament de totes les platges del municipi (límit de la zona de bany a 200 metres i canals d'entrada i sortida d'embarcacions i artefactes flotants) garantint la seguretat marítima i afavorint que les embarcacions no ocupin la zona de banyistes.
 • Reducció de l'amplada dels canals d'entrada i sortida d'embarcacions per tal d'anar estandarditzant els canals a la normativa de seguretat marítima.
 • Col·locació de línies de vida que permeten a les persones amb dificultat de moviments (gent gran, infants, discapacitats,...) poder banyar-se amb més seguretat subjectant-se a la cordada de boiarins.
 • Instal·lació de canals d'ús públic a les platges de Lloret, Fenals, Santa Cristina i Canyelles.
 • Senyalització de la prohibició del bany en l'interior dels canals d'avarada. 
 • Serigrafiat de les boies de capçalera per indicació de l'ús del canal d'avarada. 
 • Senyalització de dos canals de natació: Via Brava Lloret-Fenals i Via Brava Fenals-Sta. Cristina.

SEGURETAT1

Seguretat i vigilància de platges

 • Ampliació de la plantilla, a fi de cobrir el servei de seguretat i vigilància a totes les platges del municipi, amb els Auxiliars de Protecció de l'Entorn, Auxiliars de Protecció Civil i els vigilants de platja.
 • Adquisició de material divers: vehicle 4x4, embarcació de rescat, 2 bicicletes moutain-bike, 1 motocicleta, equip de rescat en alçada, equip de neoprè, desfibril·ladors automàtics, etc.
 • Col·locació de 20 pals de bandera per a la senyalització de l'estat de la mar, en tots els accessos principals de les platges. 
 • Col·locació de pals d'indicació de l'estat de la mar a les cadires de vigilància i llocs de socors i primers auxilis, a les platges i cales.
 • Dotació del servei amb pals de bandera portàtils per senyalitzar els perills en llocs reduïts o reforçar la senyalització restant. 
 • Col·locació de portes per barrar el pas en els camins de ronda més propers al nucli urbà, en cas de despreniments o esllavissades. Instal·lació de trams de malla de protecció dels talussos davant el risc de despreniments al camí de ronda. 
 •  Vigilància nocturna de les platges amb 2 agents de la Policia Local equipats amb quads.
 • Instal·lació d'un sistema de megafonia a les platges de Lloret i Fenals equipats amb captadors solars i col·locació d'un repetidor en previsió d'ampliar el servei a les cales.
 •  Registre diari de les incidències derivades del servei.

vigilancia

Salvament i socorrisme

 • Increment del personal del servei de salvament i socorrisme amb un total de 22 socorristes aquàtics en temporada alta. 
 • Ampliació del període de prestació de servei a Lloret i Fenals de 15/05 a 15/10 i a les cales de l'01/06 a 30/09.
 • Substitució del mòdul de salvament i primers auxilis per a la platja de Lloret, amb dos recintes independents, un usat com a sala d'atenció mèdica i l'altre com a vestuari i sala dels socorristes. 
 •  Substitució del mòdul de salvament i socorrisme de la platja de Fenals, equipat amb dos espais independents, torre de vigilància i un W.C. adaptat a persones amb mobilitat reduïda d'ús públic. 
 • Instal·lació de nous mòduls d'atenció sanitària a les cales: Canyelles, sa Boadella i Sta. Cristina. 
 •  Consolidació de prestació del servei de salvament i socorrisme durant la festivitat de Setmana Santa a la platja de Lloret. 
 •  Dotació dels mòduls de salvament amb un desfibril·lador (DEA). 
 •  Realització de simulacres de rescat i d'emergència i pràctiques entre els diversos cossos de seguretat i emergència (Auxiliars de Protecció de l'Entorn, Policia Local, Protecció Civil) i salvament (socorristes de l'empresa Proactiva Serveis Aquàtics, transport sanitari).
 • Servei de bany amb cadira amfíbia a la platja de Lloret i Fenals.

saklvament

Neteja de platges i recollida de residus

 • Retirada d'embarcacions abandonades de la zona de sa Caleta, Fenals i Canyelles (moltes d'elles sense matricular i en mal estat).
 • Implantació del servei de recollida porta a porta de vidre als grans productors de la platja (bars i restaurants). 
 •  Col·locació de punts de recollida selectiva a totes les platges amb la senyalització de "Punt verd". 
 •  Adquisició de 350 noves papereres de platja, substituint les que estaven en mal estat. 
 •  Manteniment del servei de retirada de sòlids flotants de l'aigua amb embarcació municipal. 
 •  Substitució de les màquinesde garbellat i higienització de la sorra per les cales i zones de platja de forts pendents. 
 •  Campanya de repartiment gratuït de cendrers portàtils de platja des de les oficines de turisme i mòduls de salvament.

neteja

Accessibilitat

 • Col·locació de baranes en els punts del passeig marítim on hi havia risc de caigudes a diferent nivell. 
 • Progressiva substitució i adequació de les escales i rampes d'accés a la platja. 
 •  Adaptació dels passos de vianants que accedeixen als passeigs marítims, amb la construcció de noves rampes o reduint els pendents dels passos existents (actuacions incloses en el Pla d'accessibilitat de Lloret). 
 •  Substitució de les passeres de fusta per passeres d'1'5 m d'amplada i col·locació de passeres de plàstic per accedir a la zona humida de la platja.
 •  Prestació del servei de bany a persones amb mobilitat reduïda, amb cadira amfíbia, a les platges de Lloret i Fenals. Creació d'una zona d'ombra amb espai d'estada, dutxa adaptada i vestuari adaptat.
 • Habilitació de dos accessos motoritzats a la platja de Fenals per facilitar les possibles evacuacions en cas d'emergència. 
 •  Adequació dels accessos a la platja de sa Boadella i arranjament dels camins d'accés a la platja de Sta. Cristina. 
 • Col·locació d'aparcabicicletes a les proximitats a les platges.

accessos

Informació

 • Instal·lació d'un punt d'informació turística de temporada a la platja de Fenals.
 • Col·locació de nous rètols informatius a les platges, amb indicació dels serveis i normes de conducta. 
 • Senyalització del camí de ronda (GR-92) amb pals direccionals. 
 • Marcatge del recorregut de la Marxa de les platges, promoguda per l'entitat Xino-Xano.

informacio

Serveis higiènics

 • Servei gratuït dels WC públics (anul·lació del sistema de pagament) i ampliació de la freqüència de neteja. 
 • Ampliació de la dotació de WC públics a la zona litoral (3 Lloret, 4 Fenals, 1 sa Boadella, 2 Canyelles i 2 a Santa Cristina), col·locant cabines adaptades en els espais accessibles. 
 • Adquisició de 25 dutxes, 5 d'elles adaptades (3 a Lloret, 2 a Fenals, 1 a Canyelles). 
 • Col·locació d'adhesius a les dutxes advertint de la prohibició de l'ús de sabó i amb la recomanació de fer un ús responsable de l'aigua. 
 • Instal·lació d'un programador a les dutxes per evitar pèrdues d'aigua i limitar l'horari de funcionament de les dutxes, tallant el subministrament d'aigua durant la nit. 
 • Col·locació de sistemes de reductor de cabal a tots els capçals de les dutxes i rentapeus, així com en les aixetes dels WC públics. Instal·lació de programadors per. 
 • Instal·lació d'un sistema per a l'evacuació d'aigües residuals a les cales de sa Boadella, Canyelles i Sta. Cristina. 
 • Col·locació de canviadors de nadons en alguns dels WC adaptats (2 Lloret, 2 Fenals, 1 Sa Boadella). 
 • Informació dels resultats de les analítiques de control de la qualitat de les aigües de bany realitzades per l'Agència Catalana de l'Aigua.
 • Programa de control de la qualitat de les sorres de platja a través de Dipsalut.
 • Programa de control de legionel·losi a les dutxes de la platja a través de Dipsalut.

higienics

Manteniment

 • Adquisició d'un vehicle furgoneta 4x4 específic pel servei de manteniment de platges. 
 • Elaboració d'un pla de tasques de manteniment correctiu (reparació de paviments, fuites d'aigua a dutxes, pals de bandera, assegurar estabilitat elements de protecció, etc.) i preventiu (pintat i adequació de totes les instal·lacions de les platges (baranes, escales, rampes, W.C., casetes de primers auxilis, cadires vigilància, passeres de fusta, etc.), connexions d'aigua i d'enllumenat, retirada equipaments en cas de temporal, etc.) 
 • Remodelació del passeig Jacint Verdaguer: vial a únic nivell, pintat de fanals, substitució de bancs i papereres, enjardinament. 
 • Adquisició d'un programa informàtic pel control i gestió de tasques de manteniment. 
 • Substitució dels fanals del passeig de sa Caleta, passeig Manel Bernat i del passeig marítim de Fenals. 
 • Substitució de les lluminàries del passeig marítim de Lloret per d'altres de baix consum.manteniment

Oci i dinamització 

 • Retirada a la part posterior de la platja de Fenals els establiments d'aliments i begudes, alliberant espai de sorra. 
 • Ubicació dels quioscos de gelats i de venta de tiquets de creuers de Lloret suspesos del mur del passeig, per alliberar espai ocupat de platja i protegir-los de l'acció dels temporals marítims. 
 • Remodelació del mirador de la Roca d'en Maig, transformant l'espai en un escenari a l'aire lliure. 
 • Diversificació dels serveis públics oferts a les platges: miniclub, biblioplatja, activitats esportives. 
 • Celebració del Dia del mar, en motiu del Dia Marítim Mundial, on a més de la neteja del fons marí organitzada amb la col·laboració de l'entitat VAMMA es preparen tallers i jocs didàctics per la mainada, amb un únic fil conductor, el mar. 
 • Col·locació d'un parc de salut a la platja de Fenals. 
 • Instal·lació d'un parc infantil a la platja de Canyelles. 
 • Rehabilitació de la caseta de banys de Can Roviralta, de propietat municipal, com a Casa del Mar (centre d'interpretació ambiental gestionat per l'entitat XATRAC).

ocigif