Ves al contingut. | Salta a la navegació

Igualtat

Sou a: Inici / Seccions / Igualtat / Pla d'Igualtat a l'Ajuntament / Plans d'Igualtat. Informació per les empreses

Plans d'Igualtat. Informació per les empreses

QUÉ SON?

Els plans d'igualtat de les empreses són un conjunt ordenat de mesures, adoptades després de realitzar un diagnòstic de situació, tendents a aconseguir en l'empresa la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i a eliminar la discriminació per raó de sexe. Fixen els objectius concrets a aconseguir, les estratègies i pràctiques a adoptar per a la seva consecució, així com l'establiment de sistemes eficaços de seguiment i avaluació dels objectius fixats.

OBJECTIUS

L’objectiu principal dels plans d’igualtat és assolir la igualtat efectiva entre dones i homes evitar qualsevol tipus de discriminació laboral.

 • Fomentar l’increment de la participació de les dones en el mercat de treball.
 • Millorar l’ocupabilitat de la dona.
 • Millorar la permanència en l’ocupació de les dones.
 • Potenciar el nivell formatiu de les dones amb l’objecte de facilita l’accés a l’ocupació i el seu desenvolupament laboral.
 • Potenciar l’adaptabilitat de la dona als requeriments del mercat de treball.
 • Promoure la conciliació de la vida laboral, familiar i personal de les persones treballadores.
 • Eliminar tota forma de discriminació, directa o indirecta, per raó de sexe que pugui existir en l’empresa, en particular, les derivades de la maternitat, càrregues familiars i estat civil.
 • Prevenir i evitar les situacions d’assetjaments que poguessin presentar relacions laborals, establint mecanismes eficaços per a la seva detecció i eliminació.
EMPRESSES OBLIGADES

Les empreses tenen l'obligació d'elaborar i aplicar un pla d'igualtat en els casos següents:

 1. Si tenen cinquanta o més persones treballadores.
 2. Si així s’estableix en el conveni col•lectiu d’aplicació, en els termes previstos en el mateix.
 3. Quan l’autoritat laboral hagués acordat en un procediment sancionador la substitució de les sancions accessòries per a l’elaboració i aplicació d’un pla, en els termes que es fixin en l’acord indicat.