Ves al contingut. | Salta a la navegació

I Seminari "Arxius i Turisme"

Objectius

L’objectiu del Seminari “Arxius i Turisme” és donar a conèixer els fons documentals públics i privats generats entorn del turisme i incentivar-ne la recuperació, conservació i organització entre el sector turístic com a part del patrimoni documental de la societat contemporània. 

Aquest objectiu general es complementa en diversos objectius específics:

  1. Impulsar l’elaboració d’una guia de recursos que faciliti la investigació dels fons del sector del turisme a Catalunya que pugui servir de model per a altres territoris.
  2. Difondre i valorar les diferents experiències relacionades amb el tractament de fons documentals del sector turístic.
  3. Promoure iniciatives públiques per a la conscienciació de la necessitat de preservar i la conservar els fons i els arxius de persones, associacions professionals, entitats i empreses vinculades al món del turisme.

Les estratègies de desenvolupament per aconseguir aquests objectius són les següents.

  1. Facilitar la interrelació de diferents àmbits professionals del sector turístic: la indústria hotelera, els càmpings, la història, l’economia, les ciències socials, l’arxivística, l’enginyeria, etc.
  2. Promoure els acords de col·laboració i l’intercanvi d’experiències entre institucions, associacions i persones que gestionen fons vinculats al turisme.
  3. Fomentar la investigació i els estudis del fenomen turístic que permetin valorar, de forma rigorosa, les transformacions promogudes en diferents àmbits de la nostra societat: econòmiques, urbanístiques, socials, patrimonials, paisatgístiques, etc.
  4. Promoure la creació d’un grup de treball d’Arxius i Turisme dins del Consell Internacional d’Arxius, amb l’objectiu d’aprofundir i internacionalitzar els debats, fomentar la investigació i exposar solucions que permetin resoldre les diverses problemàtiques que assetgen aquests fons documentals.