Ves al contingut. | Salta a la navegació

Educació

Sou a: Inici / Seccions / Educació / Beques i ajuts / Ajuts a estudiants d’estudis superiors

Ajuts a estudiants d’estudis superiors

Publicacions 

 Llistat dels ajuts econòmics atorgats el curs 2021/22

 Acta dels ajuts econòmics atorgats curs 2021/22

 Llistat de la valoració de les reclamacions i esmenes presentades una vegada resoltes 

 Acta de la sessió de reclamacions i esmenes de deficiències 

 Llistat de la valoració provisional de les sol·licituds presentades 

 Acta de la sessió de valoració

 Bases

Beneficiaris i requisit

Podran ser beneficiaris dels ajuts els estudiants de Lloret de Mar matriculats a cursos d’estudis superiors en un centre públic, concertat o privat depenent del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya o universitat pública, concertada o privada catalana (estudis universitaris de Grau o Cicles Formatius de Grau Superior), als quals no els correspongui la gratuïtat del servei, ni cap altre ajuda pel mateix concepte, per al curs 2021/2022.

Són requisits indispensables per a poder rebre aquests ajuts:

  • Estar actualment empadronat a Lloret de Mar i amb anterioritat i de forma ininterrompuda des de la data d’1 de gener de 2020
  • Procedir d’un institut o universitat públic, concertat o privat depenent del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
  • Estar matriculat a cursos o bé d’un Cicle Formatiu de Grau Superior o bé d’un estudi universitari de Grau (matriculat, en aquest últim cas, a un mínim de 30 crèdits), per al curs 2021/2022, en un institut públic, concertat o privat depenent del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, en una Universitat pública, concertada o privada depenent del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya o en centres integrats o adscrits, fora del terme municipal de Lloret de Mar i tenir un expedient acadèmic del curs anterior amb una nota mitjana mínima de 5.
  • Disposar, la unitat familiar de l’estudiant pel qual es sol·licita l’ajut, d’una renda familiar inferior als 28.000,00 euros.
  • No disposar en el moment de sol·licitar la beca d’una titulació de nivell igual o superior al nivell d’estudis per als quals se sol·licita l’ajut.

Les sol·licituds que compleixin tots aquests requisits passaran a la fase de valoració. La seva aprovació estarà condicionada a la disponibilitat pressupostària.

A l’alumnat beneficiari li seran d’aplicació les prohibicions establertes a  l’article  13.2  de  la  Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  general  de subvencions. Així mateix seran de compliment les obligacions de l’article 14 de la mateixa.

Terminis de tramitació

El calendari de tramitacions dels ajuts serà el següent:

Presentació de sol·licituds (obligatòriament la presentació s'haurà de fer via telemàtica a través del catàleg de Tràmits. En cas de germans/es, presentar una instància per cada germà/na). Telf de suport de 9h a 20h: 872220646

 • Presentació de sol·licituds: Del 10 de gener al 31 de gener de 2022
 • Sorteig lletra: 7 de març de 2022 (7.3.3 de les bases). RESULTAT SORTEIG: LLETRA "F"
 • Publicació del llistat amb el barem provisional: 9 de març de 2022

Reclamacions i esmena de deficiències (obligatòriament la presentació s’haurà de fer via telemàtica a través del web municipal www.lloret.cat amb una instància general. Telf de suport de 8h a 20h: 872 220 646):

   • Del 10 al 23 de març de 2022
Publicació del llistat una vegada resoltes les reclamacions i esmena de deficiències:
   • 27 d’abril de 2022
Resolució de les beques. Publicació del llistat amb les beques atorgades: 
  • 4 de maig de 2022