Ves al contingut. | Salta a la navegació

Informació Coronavirus

Sou a: Inici / Seccions / Informació Coronavirus / Mascareta

Mascareta

Les mascaretes, conjuntament amb el rentat freqüent de les mans i la distància entre persones, és una de les mesures de protecció efectives que cal utilitzar sempre que tinguem símptomes de COVID-19, i de qualsevol malaltia respiratòria.

Les mascaretes tenen dues funcions bàsiques:

 • Protegir altres persones dels patògens que exhalem en respirar i de la nostra saliva.
 • Protegir-nos el nas i la boca de la contaminació de possibles virus i bacteris que poden exhalar altres persones.
En quins casos s’ha de portar mascareta?

L’ús correcte de la mascareta és obligatori per a totes les persones més grans de 6 anys:

 • Als centres sanitaris, sociosanitaris i residències de gent gran.
 • Si tenim símptomes, encara que siguin lleus, compatibles amb la COVID-19 o altres malalties respiratòries.
 • Al transport públic.
 • Farmàcies.
 • Als llocs de treball, la decisió dependrà del servei de prevenció de riscos laborals de cada organització o empresa.
 • No caldrà en aquelles persones amb dificultat respiratòria que pugui agreujar-se pel seu ús o que ho tinguin contraindicat per raó de salut o discapacitat. 

Se’n recomana l'ús:

 • Si patiu alguna condició de risc que pugui agreujar la malaltia que provoca el coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19), es recomana que feu ús de la mascareta en espais tancats amb moltes persones i en aglomeracions a l’aire lliure.
 • Si heu estat contacte estret, durant deu dies, després del contacte.
 • Per a tots els infants d'entre 3 i 5 anys, en els mateixos casos en què és obligatori per a la resta de persones.
 • Quan s’hagi de cuidar i atendre una persona malalta o sospitosa d'estar malalta.
Quines característiques té cada tipus de mascareta?

L'ús de la mascareta és molt important per evitar la transmissió de la COVID-19 i de les malalties respiratòries, però cal portar-la de la forma correcta i canviar-la amb la freqüència adient.

Les mascaretes que podeu trobar, de més a menys protecció, són:

 • FFP:
  També s’anomenen autofiltrants o EPI i ofereixen una protecció molt alta tant a la persona que la porta com a les que l’envolten. El seu filtratge és del 93% i han de seguir la normativa UNE-EN-149i portar el segell CE. La durada màxima del seu ús és de 8 hores i és necessari canviar-les una vegada n’ha finalitzat l’ús. No poden reutilitzar-se si no porten indicada la lletra R; en aquest cas podria netejar-se o desinfectar-se la mascareta, però no el filtre.
 • Quirúrgiques:
  Ofereixen una protecció alta a les persones que us envolten, tenen un filtratge del 95%i han de seguir la normativa UNE14683 i dur el segell CE. La durada màxima del seu ús és de 6 hores i no poden reutilitzar-se en cap cas.
 • Higièniques:
  Asseguren una bona protecció a les persones que us envolten. Dins d’aquest tipus hi ha les d’un sol ús i les de tela sense filtre o amb filtre, que s’han de canviar cada 4 hores. La normativa que ha de seguir la vostra mascareta d’un sol ús, si sou adults, és la UNE0064-1. En canvi, si qui la porta és un infant, haurà de seguir la normativa UNE0064-2. Totes dues han de portar el segell CEi el seu filtratge és del 95%. Pel que fa a les higièniques de tela sense filtre i amb filtre, la informació sobre quin és el nombre màxim de rentades permeses i com s'han de dur a terme, apareix en les indicacions de fabricació. 
 • Casolanes:
  Ofereixen un grau de protecció mitjà només a les persones que us envolten. En aquest cas, el filtratge i la durada màxima d’ús no són verificables, però és recomanable que portin triple capa de tela. Es fabriquen a partir de teixits hidròfugs i s’han de rentar amb detergent i aigua a una temperatura d’entre 60 °C i 90 °C, o bé submergint-les en una dilució de lleixiu 1:50 amb aigua tèbia durant 30 minuts.
Com fer servir correctament les mascaretes?

Perquè la protecció sigui l’adequada, comproveu els punts següents:

 • Cal que utilitzeu una mascareta de la vostra mida perquè se us ajusti bé a la cara. Un nen o nena no ha de portar la mateixa mascareta que un adult, i a l’inrevés.
 • Cal que us renteu les mans abans de posar-vos-la i després d’ajustar-vos-la. Durant el dia es toquen molts objectes i s’ha d’evitar embrutar la mascareta, sobretot per la part interior, que és la que toca la cara. També cal tenir en compte que la part davantera està en contacte amb l’ambient i pot contenir virus i bacteris. Tot i que cal manipular-la només per les gomes, amb una rentada de mans abans de retirar-vos la mascareta evitareu que els microorganismes passin a les mans.
 • Us l’heu d’ajustar bé per assegurar que no hi entra aire i, en conseqüència, que tampoc en surt. Penseu que l’aire que respireu ha d’entrar i sortir “filtrat”. Si la mascareta no se us ajusta adequadament a la cara, es perd aquest factor de protecció.
 • Heu de pessigar la pinça nasal perquè no caigui. A la part superior és on hi ha el filferro, que s’ajusta al nas per cobrir-lo còmodament. El nas sempre ha de quedar tapat per la mascareta. És tan important portar una mascareta en bon estat com dur-la de la forma adequada.
 • Si l’heu de desar un moment per menjar o beure, feu-ho dins d’una bossa de roba o de paper. És la manera més higiènica i més sostenible de conservar la mascareta quan no l’estem fent servirTambé és important recordar que una vegada n’hàgiu finalitzat l’ús, l’heu de rebutjar al contenidor gris, ja que es tracta d’un residu no reciclable.