Ves al contingut. | Salta a la navegació


El concurs de fotografia és una eina comunitària per donar visibilitat als actius dels barris. El potencial creador de la captura de les imatges digitals pot, per una banda, generar una presa de consciència sobre els elements positius que constitueixen els barris i, per altra banda, afavorir l’intercanvi i el diàleg mitjançant un mitjà d’expressió artístic. 

Concurs de fotografia comunitària als barris de Can Carbó, Mas Baell, el Molí, Mas Vilà i Can Ribalaigua

La ciutadania juga un paper clau a l’hora d’identificar actius i definir-los com a elements que milloren el benestar de les persones. Així, podem definir un actiu com qualsevol factor o recurs que potencia l’habilitat de les persones, comunitats i poblacions per a mantenir la salut. En el marc del projecte “Promoció de relacions saludables als barris de Can Carbó, Mas Baell, el Molí, Mas Vilà i Can Ribalaigua” del Programa de Desenvolupament Comunitari (PDC) localitzat dins el Pla de Ciutadania de l’Ajuntament de Lloret de Mar, treballem per fomentar activitats comunitàries que permetin a la ciutadania identificar i reconèixer els actius dels barris de Can Carbó, Mas Baell, el Molí, Mas Vilà i Can Ribalaigua.
Partint d’aquest paradigma de salut proposem un concurs de fotografia com una eina comunitària per donar visibilitat als actius dels barris. Així, el potencial creador de la captura de les imatges digitals pot, per una banda, generar una presa de consciència sobre els elements positius que constitueixen els barris i, per altra banda, afavorir l’intercanvi i el diàleg mitjançant un mitjà d’expressió artístic.

Fases

FASE 1

REALITZADA

PRESENTACIÓ DE FOTOGRAFIES EN LÍNIA

Consulta totes les fotografies que entren a concurs!
De totes les fotografies que participen al concurs, es farà una preselecció de 20 que participaran en la votació popular.
Entrada de fotografies en línia
 1. De l'11 al 24 de gener
Qui pot presentar una proposta o fotografia?
Tothom, independentment de la seva edat o nacionalitat. Només es pot presentar una fotografia per participant.
Criteris que han de seguir les propostes:
 1. Han de ser realitzades durant l'any 2021
 2. La fotografia ha de contenir un paisatge o element de la via pública. En concret ha d'aparèixer algun element del barri de Can Carbó, Mas Baell, el Molí, Mas Vilà o Can Ribalaigua
 3. No s’acceptaran fotografies que no hagin sigut fetes per l’autor i el participant garantirà la titularitat dels drets d’autor sobre la fotografia que presenta al concurs.
 4. Només s’acceptaran fotos captades amb dispositius digitals o fotos analògiques digitalitzades.
 5. Veure bases del concurs

FASE 2

REALITZADA

VOTACIÓ EN LÍNIA

Votació popular en línia de les 20 fotografies preseleccionades pel jurat
 1. Del 5 al 15 de febrer
Es farà una preselecció per part del jurat de 20 fotografies finalistes. Aquestes seran seleccionades segons criteris o paràmetres especificats a les bases.
Visualitza les 20 fotografies preseleccionades per a la votació popular

FASE 3

ACTIVA

DELIBERACIÓ DEL JURAT

Deliberació i comunicació als guanyadors
 1. Del 16 al 21 de febrer - Deliberació del jurat
 2. 22 de febrer - Publicació dels premiats
 3. Es premiaran les tres millors fotos, seleccionades per votació popular.
 4. Els guanyadors seran notificats via correu electrònic, web i ràdio.
Visualitza les fotografies guanyadores

Bases del concurs