Ves al contingut. | Salta a la navegació

Comerç

Sou a: Inici / Seccions / Comerç / Comunicats i informacions d'interès

Comunicats i informacions d'interès

Diagnosis Innovació Comercial 2017


Com a part del “Plan de Comercio Minostista” pel 2017, s'obre la convocatòria per a la Realització de Diagnosis d’Innovació Comercial (DIC) totalment gratuïtes per al comerciant al estar subvencionades al 100% per fons FEDER i el Ministeri d’Economia i Competitivitat a través del Pla Integral de Suport al Comerç Minorista 2014-2020.

La Diagnosi d’Innovació Comercial es dirigeix a autònoms, microempreses i pimes del sector comercial detallista que comptin amb, almenys, un establiment comercial o punt de venda físic, i que estiguin donats d’alta a algun epígraf de l’IAE del  grups 64, 65 o 66 (CNAE 2009 grup 47) (excepte les farmàcies)

Metodologia de Treball 

Personal tècnic especialista realitzarà una profunda anàlisi de diferents aspectes del vostre comerç i identificarà els punts forts i febles en 7 àrees clau del negoci. Sobre la base d’aquesta anàlisi, es proporcionaran recomanacions clau per optimitzar la gestió de l’establiment comercial. Es facilitaran idees, fàcilment i ràpidament aplicables.

Què s’analitza?

La diagnosi DIC es centra en la valoració de 7 aspectes clau en la gestió del punt de venda:

 1. Característiques generals del comerç.
 2. Entorn comercial i factors d’atractivitat i competencials.
 3. Imatge externa de l’establiment comercial.
 4. Imatge interna de l’establiment comercial.
 5. Gestió del punt de venda.
 6. Màrqueting i comunicació.
 7. Política comercial i gestió financera.
A través del DIC s'aconsegueix:
 •  Una proposta de millora competitiva orientada a una gestió proactiva del comerç.
 • Suport concret en el propi negoci i en com treure més profit al local comercial.
 • Posar en valor capacitats i recursos ja existents.
 • Facilitar informació sobre com aplicar al negoci noves tècniques de màrqueting, comunicació i aparadorisme.
 • Determinar quines estratègies d’innovació són més fàcils d’implementar en l’establiment i/o empresa.
Preu

Les DIC que es realitzin dintre d’aquest programa l’any 2017 són totalment gratuïtes per a empresari s/àries al estar subvencionades al 100% per fons FEDER i el Ministeri d’Economia i Competitivitat a través del Pla Integral de Suport al Comerç Minorista 2014-2020.

Participar

Cal sol·licitar aquest servei a la Cambra de Girona. El nombre de diagnosis es limitat i s’atendran per estricte ordre d’arribada. Podeu ampliar informació a través de la web AQUÍ.

Entrada en vigor l’obligatorietat de pagar les bosses de plàstic de nanses a tots els comerços.

A partir de divendres 31/03/2017, es prohibeix el lliurament gratuït de bosses de caixa o de lliurament a domicili de qualsevol material plàstic en els punts de venda de mercaderies o productes.

Bossa plastic

Ampliar la informació AQUÍ.


Horari de tancament dels establiments comercials.

La Junta de Govern Local en sessió de 24/03/2005, en el sentit de fixar que, durant el període en que Lloret de Mar disposi de la qualificació de municipi turístic (actualment tot l'any) l'horari de tancament dels establiments comercials de tot el terme municipal de Lloret de Mar serà, per motius d'ordre públic, a les 22 hores, a excepció dels mesos de juliol i agost que serà a les 23 hores, i a excepció també dels supòsits establerts a les lletres c) i f) de l'article 2.1 de la llei 8/2004.