Ves al contingut. | Salta a la navegació

Comerç

Llei 18/2017

Comerç, serveis i fires

La norma vol donar resposta a les següents necessitats: d’una banda, resoldre la dispersió normativa actual en matèria de comerç; d’una altra, adaptar el marc jurídic a les noves iniciatives econòmiques i empresarials en l’àmbit de la distribució comercial i la prestació de serveis; establir mecanismes per fomentar la professionalització de l’activitat comercial i la prestació de serveis; i finalment, simplificar la regulació i reduir càrregues administratives.

La llei compila en un sol text tres dels quatre blocs normatius que conformen la legislació vigent en matèria de comerç, que actualment es troben dispersos en diferents lleis: la regulació general del comerç interior, els horaris comercials, i les activitats firals. La futura llei no inclou la regulació dels equipaments comercials, que es continua recollint en el Decret llei 1/2009 de 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials. La voluntat és que aquesta tasca de compilació i sistematització contribueixi a la millora de la seguretat jurídica dels operadors comercials.

D’altra banda, la llei millora la regulació normativa ja existent en matèria de comerç, mitjançant l’actualització, sistematització i clarificació de conceptes.

La llei també facilita el desenvolupament d’instruments destinats a fomentar la professionalització de l’activitat comercial i de la prestació de serveis, amb independència de la modalitat utilitzada. En aquest sentit, es preveu que l’exercici de l’activitat comercial necessàriament requereix uns coneixements mínims sobre la normativa aplicable, en concordança amb el lloc que ocupa la persona en l’empresa o pel que fa a la utilització de les llengües oficials a Catalunya en l’atenció al públic.

Consulta la llei AQUÍ