Ves al contingut. | Salta a la navegació

Comerç

Sou a: Inici / Seccions / Comerç / Normativa Generalitat Catalunya / Decret Llei 1/2009

Decret Llei 1/2009

Ordenació Equipaments Comercials

L'objecte d'aquest Decret llei és establir el marc jurídic al qual s'han d'adequar els establiments comercials dels municipis de Catalunya d'acord amb la Directiva 2006/123/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior, amb la normativa d'accés electrònic de la ciutadania als serveis públics, d'eliminació de tràmits i simplificació administrativa, i d'impulsQueden sotmesos a aquest Decret Llei els establiments en què de manera regular es realitza una activitat comercial.

 

El títol II d'aquest Decret llei està dedicat a la planificació i l'ordenació de  l'ús comercial i es defineix el concepte de trama urbana consolidada (TUC), s'estableixen els criteris i procediments per a la seva delimitació. Així mateix, es relacionen les categories d'establiments amb els diferents àmbits on aquestes són admeses; i es regula com s'incorporen els criteris de localització dels usos comercials, previstos en aquest Decret llei, en els instruments de planificació urbanística.

Per altra banda, en el títol III es detallen els règims d'intervenció administrativa en la materialització de l'ús comercial. En aquest títol s'estableix quins són els criteris de valoració que de forma proporcionada i basats en raons imperioses d'interès general afecten el control dels establiments comercials (localització, adequació urbanística, mobilitat generada, incidència ambiental i impacte i integració paisatgística). També es regulen els procediments dels dos règims d'intervenció previstos que són la comunicació i llicència comercial per a noves implantacions, ampliacions, canvis de d'activitat, remodelacions i canvis de titularitat, així com els òrgans competents en la seva tramitació. Finalment, es detalla el règim jurídic de les corresponents resolucions, la seva vigència i caducitat. 

 

Consultar el decret Llei 01/2009 de 22 de desembre AQUÍ

 

Observacions: El Decret llei 7/2014, de 23 de desembre, ha derogat la lletra b) de l'apartat 3 i el segon paràgraf de l'apartat 4 de l'article 9 del Decret llei 1/2009, de 22 de desembre, d'ordenació dels equipaments comercials.