Ves al contingut. | Salta a la navegació

Casal Municipal de la Gent Gran

Sou a: Inici / Seccions / Casal Municipal de la Gent Gran / Com obtenir el carnet del jubilat?

Com obtenir el carnet del jubilat?

Tramitació de carnets

Carnet de jubilat

Per sol.licitar el vostre carnet de jubilat o d'usuari del Casal, cal que us dirigiu a l'oficina del Casal amb la documentació corresponent.

CARNET DE JUBILAT:
S'atorga a tota persona amb 60 anys o més que tingui aprovada una pensió de: jubilació total o parcial, o incapacitat permanent absoluta, i que estigui empadronada a Lloret de Mar. També s'atorgarà a les persones empadronades de 65 anys o més, amb una pensió d'incapacitat permanent total o pensió de viudetat i també a les persones que justifiquin que no perceben cap pensió, en tots els casos sempre que no estiguin en actiu.

Documentació que cal presentar:

 • DNI del / de la sol·licitant o permís de residència o passaport per a persones estrangeres
 • Targeta sanitària o cartilla de la seguretat social o assegurança privada
 • Document de la resolució de jubilació, incapacitat permanent o viudetat de la seguretat social
 • Informe de vida laboral (en el cas de no percebre cap pensió o de percebre una pensió de viudetat)
 • Telèfon de contacte dels familiars més propers

Carnet d'usuari

S'atorga a:

 • Els cònjuges o parelles de fet de persones amb carnet de jubilat i que encara no reuneixen els requisits, i que estiguin empadronats.
 • Persones empadronades de més de 65 anys encara en actiu
 • Persones empadronades majors de 60 anys, que no estiguin en actiu, i que tinguin reconeguda una pensió d'incapacitat permanent total o de viudetat.
 • Persones no empadronades, jubilades totalment o parcialment, o pensionistes d'una incapacitat permanent total o absoluta, o de viudetat, majors de 60 anys, que no estiguin en actiu, i titulars d'un bé immoble en el municipi. Els cònjuges o parelles de fet no empadronats que compleixin els requisits mencionats en aquest mateix punt, tindran el mateix dret tot i no ser el titular de l'immoble.
 • Tota persona no empadronada, jubilada totalment o parcialment, o pensionista d'una incapacitat permanent total o absoluta, o de viudetat, major de 60 anys i que no estigui en actiu, que justifiqui la seva residència eventual a Lloret de Mar per un període no inferior a 3 mesos l'any.
 • Caldrà fer una petició formal i argumentada adreçada a la coordinadora del Casal Municipal de la Gent Gran.
  A membres excepcionals. Persones que malgrat no reunir les condicions bàsiques, es trobin en situació sanitària i social especials. Seran usuaris excepcionals els casos següents:

  • Pensionistes de la Seguretat Social empadronats amb una jubilació total o parcial o una invalidesa permanent absoluta, majors de 52 anys i menors de 60 anys.
  • Persones empadronades que no reuneixen els requisits, que ho demanin de forma expressa i a proposta del departament de Benestar i Família o tècnics sanitaris del centre d'atenció primària.

Documentació que cal portar:

 • DNI del / de la sol·licitant o permís de residència o passaport per a persones estrangeres
 • Targeta sanitària o cartilla de la seguretat social o assegurança privada
 • Document de la resolució de jubilació, incapacitat permanent o viudetat de la seguretat social
 • Informe de vida laboral
 • Rebut IBI (persones no empadronades amb un bé immoble en el municipi)
 • Dades dels familiars més propers

Carnet de transport

Aquesta targeta permet gaudir de totes les línees urbanes de Lloret així com desplaçar-se fins a l'Hospital Comarcal de Blanes. Té un preu anual de 5 euros (any 2018)

S'atorga a:

 • Persones amb carnet de jubilat
 • Persones menors de 65 anys i pensionistes d'una invalidesa permanent absoluta de l'INSS o d'un grau de discapacitat igual o superior al 65% segons barem de l'ICASS.

La sol.licitud d'aquesta targeta cal fer-la a la taquilla de Sagalés/Girona, situada a la taquilla de la terminal d'autobusos de Lloret de Mar. Cal presentar el carnet de jubilat / -ada de Lloret de Mar.

Els pensionistes amb una invalidesa permanent absoluta de l'INSS o un grau de discapacitat igual o superior al 65%, cal que passin prèviament per l'oficina del Casal amb el document que acrediti l' invalidesa permanent absoluta de l'INSS o el grau de discapacitat igual o superior al 65%.