Ves al contingut. | Salta a la navegació

Servei d'Arxiu i Gestió Documental

Fons PDF

Conjunt de fitxes NODAC dels Fons custodiats en el SAMLM
100 Nodac fons Municipals
Conjunt de fitxes NODAC dels Fons de l'administració local
200 Nodac Fons de l'administració autonòmica i perifèrica de l'Estat
Conjunt de fitxes NODAC dels Fons de l'administració autonòmica i perifèrica de l'Estat
300 Nodac fons d'institucions
Conjunt de fitxes NODAC dels Fons de l'administració autonòmica i perifèrica de l'Estat
400 NODAC Fons religiosos
Conjunt de fitxes NODAC corresponents als fons religiosos custodiats en el SAMLM
500 Nodac fons patrimonials
Conjunt de fitxes NODAC corresponents als fons patrimonials custodiats en el SAMLM
599 Nodac fons patrimonials diversos
Conjunt de fitxes NODAC corresponents als fons patrimonials diversos custodiats en el SAMLM
600 Nodacs dels fons personals
Conjunt de fitxes NODAC corresponents als fons religiosos custodiats en el SAMLM
699 Nodac dels fons de personalitats diverses
Conjunt de fitxes Nodac de personalitats diverses
700 Nodac dels Fons d'entitats i associacions
Conjunt de fitxes Nodac dels fons Fons d'entitats i associacions
799 Nodac dels fons d' Entitats diverses
Conté la relació de fitxes Nodac relatives a Entitats diverses
800 Nodac fons comercials i d'empreses
Conjunt de fitxes Nodac dels fons comercials i d'empreses custodiats en el SAMLM
Quadre_Fons_SAMLM