Ves al contingut. | Salta a la navegació

Servei d'Arxiu i Gestió Documental

Cerca de fons textuals

Aquesta eina permet cercar els documents que es custodien al Servei d'Arxiu Municipal independentment del fons al que pertanyen i del tipus de document de què es tracti. Alhora, en determinats casos, s'indica la possibilitat de poder visionar les imatges dels documents.

Els fons custodiats al Servei d'Arxiu Municipal, ens ajuden a entendre la història de la ciutat de Lloret, descrivint la realitat social, cultural i històrica d'un moment o període determinats. Aquests fons s'han incorporat al patrimoni de l'Arxiu, en la majoria dels casos, per la cessió de particulars.

Els fons que actualment estan disponibles per a fer cerques en el web del Servei d'Arxiu Municipal de Lloret de Mar són els que trobareu descrits a l'enllaç següent:

Per a buscar informació dels fons, Cliqueu aquí...     
Com demanar reproducció de documents?    Cliqueu aquí ... 

Els fons custodiats pel SAMLM han estat inventariats, catalogats i indexats per a permetre la cerca per paraules clau, mitjançant un catàleg informatitzat.

Les cerques poden ser simples o bé se'n poden realitzar d'avançades amb diversos paràmetres. Es pot omplir més d'un paràmetre per a realitzar una cerca més acurada.

Recordeu que els anys s'han d'escriure amb quatre dígits.

Per accedir al cercador: Cliqueu aquí icoLupa