Ves al contingut. | Salta a la navegació

Activitats Mediambientals

Sou a: Inici / Seccions / Activitats Mediambientals / Habitatges d'ús turístic / Alta d'Habitatges d'Ús Turístic

Alta d'Habitatges d'Ús Turístic

INFORMACIÓ PRÈVIA AL TRÀMIT:

Es pot comprovar la disponibilitat de llicències d'HUTS a les diferents zones de Lloret en línia a través de l'aplicació de la Guia de Lloret. En aquest cas els passos a seguir són:

  1. Obrir l'Aplicació: Comprovació de la disponibilitat d'HUTs a la zona on es troba l'habitatge.
  2. Marcar la casella corresponent "Zones P.E.U HUT" que es troba a la esquerra de la pantalla.
  3. Utilitzar la icona de la "lupa" (barra superior),  per fer una recerca per adreça.

Apareixerà una capa superposada al mapa on queden limitades les zones amb diferents colors; vermell pel cas de NO DISPONIBILITAT i verd en el cas SI DISPONIBILITAT de noves llicències d'HUTS.

(Aquesta informació no és vinculant donat que les dades es troben en permanent actualització.)

PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ

Presencialment a l'OIAC :

Un cop el tramitador hagi comprovat la disponibilitat de llicències d'habitatges d'ús turístics a l'adreça proporcianada pel ciutadà, es procedirà a la presentació de la documentació següent:

  Declaració d'Habitatge d'Ús Turístic així com el rebut de pagament de la taxa d’alta d’habitatge d’ús turístic, (que es farà efectiu al mateix Ajuntament), acompanyat de la documentació requerida:

  1. Nota simple del Registre de la Propietat que acrediti la titularitat de l'habitatge.
  2. Document signat pel propietari i el/la representant de l’empresa que acrediti que el primer li ha cedit a el/la segon/a la gestió de l’habitatge d’ús turístic, (en cas que la declaració responsable estigui subscrita també per una empresa explotadora).
  3. Certificació expedida per l’Administrador de la comunitat que acrediti que l’activitat d’habitatge d’ús turístic no està prohibida pels estatuts de la comunitat de propietaris (en el cas dels habitatges sotmesos al règim de propietat horitzontal).
  4. Fotocòpia de la cèdula d'habitabilitat en vigor de l'habitatge.

COMUNICACIÓ A L'INTERESSAT:

 Una vegada validada la documentació, es comunicarà a l'interessat la data a partir de la qual es podrà recollir la placa o rètol informatiu de l'habitatge d'ús turístic, havent satisfet previament les taxes corresponents al rètol informatiu.

RETIRADA PLACA:

El titular o representant ha de retirar la placa o rètol informatiu a l'OIAC presentant el corresponent rebut de pagament.

COL·LOCACIÓ PLACA:

Els titulars o les empreses gestores hauran de situar, a l’exterior de l’entrada principal de l’habitatge i, en el supòsit de cases unifamiliars, en un lloc plenament visible des de l’exterior de la finca, un rètol amb la informació bàsica referida a l’activitat d’habitatge d’ús turístic.