Ves al contingut. | Salta a la navegació

Activitats Mediambientals

Sou a: Inici / Seccions / Activitats Mediambientals / Habitatges d'ús turístic / Alta d'Habitatges d'Ús Turístic

Alta d'Habitatges d'Ús Turístic

INFORMACIÓ PRÈVIA AL TRÀMIT:

Es pot comprovar la disponibilitat de llicències d'HUTS a les diferents zones de Lloret en línia a través de l'aplicació de la Guia de Lloret. En aquest cas els passos a seguir són:

 1. Obrir l'Aplicació: Comprovació de la disponibilitat d'HUTs a la zona on es troba l'habitatge.
 2. Marcar la casella corresponent "Zones P.E.U HUT" que es troba a la esquerra de la pantalla.
 3. Utilitzar la icona de la "lupa" (barra superior),  per fer una recerca per adreça.

Apareixerà una capa superposada al mapa on queden limitades les zones amb diferents colors; vermell pel cas de NO DISPONIBILITAT i verd en el cas SI DISPONIBILITAT de noves llicències d'HUTS.

(Aquesta informació no és vinculant donat que les dades es troben en permanent actualització.)

En el cas que es realitzi el tràmit i existeixi una suspensió d’habilitacions a la zona a on es troba l’habitatge, aquesta comunicació es tindrà per no presentada i, per tant, no generarà cap efecte jurídic.

El tràmit d’alta d’habitatge d’us turístic només es pot fer per internet i el lloc virtual de presentació és el Canal Empresa, , que és el portal electrònic de la Finestreta Única Empresarial de la Generalitat de Catalunya.

El tràmit es pot iniciar a l’enllaç: Alta habitatge ús turístic

Cal que empleneu el formulari i annexeu tots els documents necessaris.

Com fer-ho?
 1. Descarregar el formulari.
 2. Emplenar el formulari.
 3. Adjuntar la documentació al formulari.
 4. Validar el formulari i guardar-lo.
 5. Tornar a la pàgina de tramitació enviar el formulari seguint les instruccions indicades.
 6. En el moment d'enviar el formulari la persona que efectuï el tràmit rebrà l'acusament de rebuda i còpia del formulari enviat.

Cal que us identifiqueu quan envieu el formulari amb:

 • Certificat digital o idCATMòbil de persona física sol·licitant (autònoms).
 • Certificat digital de representant legal de la persona jurídica sol·licitant (representant de l'empresa amb poders totals).

Un cop realitzeu l’enviament rebreu:

 • Codi id. com a identificador del tràmit
 • Document d’acusament de rebuda amb còpia del registre del formulari enviat, com a justificant del tràmit

Per garantir que esteu fent servir la darrera versió dels formularis en el moment de la tramitació, cal que cada vegada que els hàgiu d'utilitzar us els descarregueu. Si reutilitzeu els documents per altres ocasions, es pot donar el cas que presenteu una versió obsoleta.

La documentació que aporteu per un altre canal no es tindrà en compte ni es computarà a efectes de data de presentació.

Un cop la Generalitat de Catalunya comuniqui a l’Ajuntament de Lloret de Mar la sol·licitud d’alta d’habitatge d’ús turístic, l’Ajuntament us requerirà la documentació següent:

 • Nota simple del Registre de la Propietat que acrediti la titularitat de l'habitatge.
 • Document signat pel propietari i el/la representant de l’empresa que acrediti que el primer li ha cedit a el/la segon/a la gestió de l’habitatge d’ús turístic, (en cas que la declaració responsable estigui subscrita també per una empresa explotadora).
 • Certificació expedida per l’Administrador de la comunitat que acrediti que l’activitat d’habitatge d’ús turístic no està prohibida pels estatuts de la comunitat de propietaris (en el cas dels habitatges sotmesos al règim de propietat horitzontal).
 • Còpia de la cèdula d'habitabilitat
 • Rebut de pagament de la taxa municipal d’alta de l’habitatge d’ús turístic i del rètol informatiu. 

La documentació requerida s’haurà de presentar a la Seu electrònica de l’Ajuntament.

Un cop presentada correctament tota la documentació l’Ajuntament de Lloret de Mar comunicarà a l’administració turística de la Generalitat de Catalunya les dades definitives de l’habilitació i es realitzarà la inscripció de l’alta al Registre de Turisme.