Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / Avisos / Prohibició de foc 2024

Prohibició de foc 2024

14-03-2024


DEL 15 DE MARÇ AL 15 D’OCTUBRE 

En terrenys forestals i en una franja de 500 metres al seu entorn, queda expressament PROHIBIT ENCENDRE FOC per a qualsevol tipus d'activitat, sigui quina sigui la seva finalitat, també està prohibit llençar objectes encesos, coets, globus, focs d'artifici o altres artefactes que continguin foc. 

Les activitats de risc d’incendi que es duguin a terme a menys de 500 metres de terreny forestal, necessiten autorització de la Direcció General de Boscos i Gestió del Medi, segons el Decret 64/1995, i s’han de sol·licitar individualment de manera presencial a l’oficina comarcal corresponent o telemàticament a través del formulari específic: 

https://ovt.gencat.cat/gsitgf/AppJava/traint/renderitzar.do?reqCode=inicial&set-locale=ca_ES&idServei=M02760SOLC 

DEL 15 DE JUNY AL 15 DE SETEMBRE 

No es concediran autoritzacions per encendre foc ni es permetran treballs que pugin generar restes vegetals. Se suspendran totes les autoritzacions atorgades. 

A TITULARS DE FOREST 

Les capçades dels aprofitaments forestals s’hauran de trossejar o triturar i situar en una franja que disti com a mínim de 20 metres de cada costat del camí. 

A TITULARS D’URBANITZACIONS 

Primer.- Hauran de mantenir els vials, cunetes, parcel·les no edificades i una franja de 25  metres  al voltant de la urbanització, lliure de vegetació baixa i arbustiva, amb les branques dels arbres esporgades fins a 1/3 de la  seva  alçada  i  una massa  forestal  aclarida (8 a 10 metres de separació entre arbres). 

Segon.- Disposar d’una xarxa d’hidrants de 100 mm. 

Tercer.- Elaborar  un  Pla  d’actuació  (PAU) segons  la  guia  disponible  al departament de Protecció Civil de l'Ajuntament. 

Es denunciarà qualsevol persona que infringeixi aquesta normativa.

 Ban prohibició de foc