Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / Ajuntament / Comunicació i publicacions / Sala de Premsa / La Generalitat lloga 10 pisos a Lloret de Mar per a famílies de la Mesa d’emergències amb el programa Reallotgem.cat

La Generalitat lloga 10 pisos a Lloret de Mar per a famílies de la Mesa d’emergències amb el programa Reallotgem.cat

L’Ajuntament ha captat 10 apartaments turístics buits i rebrà 4.500 euros per la gestió, mentre que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya pagarà el lloguer directament al propietari privat i destinarà els pisos a les famílies triades de la Mesa d’emergències
15-04-2021


  • Les famílies formalitzaran amb l’Agència un contracte en cessió d’ús i abonaran un lloguer social adequat als seus ingressos 
  • Un total de 35 municipis s’han adherit a aquest programa 

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, i l’alcalde de Lloret de Mar, Jaume Dulsat, han visitat avui els 10 primers pisos que la Generalitat llogarà en el marc del programa Reallotgem.cat. Mitjançant aquest programa es vol contribuir a trobar pisos buits per reallotjar famílies inscrites a les meses d’emergència i que ja tenen informe favorable però estan pendents que se’ls assigni un allotjament. Pel conseller de Territori i Sostenibilitat ha explicat que “és segur pels propietaris perquè la Generalitat de Catalunya lloga aquests habitatges i beneficiós per les persones i famílies que ho necessiten”. L’alcalde de Lloret per la seva banda ha fet una nova crida a les persones propietaris d’apartaments i pisos de Lloret per adherir-se al programa i ha remarcat que “pel govern local les polítiques d’habitatge accessible són una prioritat com mostra l’adhesió a aquest programa o la creació de l’Oficina d’Habitatge”. 

El programa l’impulsa l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, dependent de la Secretaria de l’Agenda Urbana i Territori, i es basa en la col·laboració amb els municipis. Els ajuntaments adherits al Reallotgem.cat busquen pisos buits als seus municipis i els posen a disposició del programa, rebent una quantitat de la Generalitat per cada habitatge incorporat. La Generalitat pagarà el lloguer als propietaris dels pisos –avançant 18 mensualitats, com a mesura d’estímul- i, al seu torn, les famílies a qui se’ls adjudiquin abonaran al Govern català un lloguer social segons els seus ingressos. El Departament de TES preveu destinar a aquest programa 21 MEUR.


En el cas de Lloret de Mar, el seu ajuntament ha gestionat la posada a disposició del programa d’11 apartaments turístics que estaven buits, tots situats en un mateix  edifici del carrer del Carme, amb una habitació i condicionats per entrar a viure. D’aquests 11, se n’adjudiquen 10 de forma immediata i un altre en les properes setmanes. A més, durant el mes d’abril se signarà el contracte entre l’Agència i el propietari d’un altre pis a Lloret de Mar, situat al carrer Pla de Carbonell. En total, doncs, l’Ajuntament haurà posat a disposició de Reallotgem.cat un total de 12 pisos al seu municipi durant aquest mes. 

El programa es destina a famílies que tenen informe favorable per ser reallotjades inscrites tant a la Mesa d’emergències de Catalunya, que gestiona l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, com a les 11 meses municipals gestionades pels ajuntaments de Badalona, Barcelona, Cornellà de Llobregat, l’Hospitalet de Llobregat, Lleida, Martorell, Sabadell, Sant Adrià de Besòs, Sant Cugat del Vallès, Terrassa i Vic. 

Un total de 35 ajuntaments han mostrat la voluntat de participar en aquest programa: 22 de la demarcació de Barcelona; 10 de la demarcació de Girona, i 3 de Tarragona. De moment, s’han captat un total de 62 pisos a tot Catalunya i durant aquest mes d’abril es preveu signar el contracte amb el propietari de 19, inclosos els 12 de Lloret de Mar. 

Un programa a tres bandes: ajuntaments, Generalitat i propietaris 

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya compensa les gestions dels ajuntaments amb una contraprestació econòmica de 450 euros per habitatge captat i incorporat al programa. Si són aparthotels, l’aportació serà de 250 euros per unitat d’allotjament incorporada al programa. 

Per a poder-se incorporar, els pisos han de disposar de cèdula d’habitabilitat, estar en condicions que permetin ser ocupats de manera imminent i tenir una superfície màxima útil de 90 m2. En el cas dels allotjaments en aparthotels, han de disposar d’una superfície mínima útil de 24 m2 i disposar d’un mínim equipament de cuina. 

L’Agència lloga el pis i avança els 18 primers mesos 

Un cop fetes totes les verificacions, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya formalitzarà un contracte d’arrendament amb la persona propietària de l’habitatge conforme a la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans, d’una durada mínima de cinc anys (o set anys, si el propietari és persona jurídica). 

En el moment de la signatura del contracte d’arrendament amb el propietari del pis, l’Agència li abonarà l’import corresponent als primers 18 mesos de lloguer per avançat. Així es vol incentivar que propietaris de pisos buits els cedeixin per aquest programa. Transcorreguts els 18 mesos, s’abonarà mensualment la resta de quotes fins a exhaurir el contracte.

L’import de la renda mensual del lloguer a pagar al propietari serà com a màxim el preu de referència per al lloguer d’un habitatge de característiques anàlogues que estableix la Llei 11/2020 de contenció de rendes

Cessió d’ús amb un preu de lloguer social per als adjudicataris

Després de signar el contracte, l’Agència, que actua com a arrendatària de l’habitatge,  l’adjudicarà en cessió d’ús a la persona demandant de la Mesa d’emergències pendent de reallotjament que es consideri més idònia, d’acord amb les característiques del cas i de l’habitatge. En el cas de municipis amb Mesa d’emergències pròpia, els ajuntaments proposaran el possible adjudicatari.

La persona o família reallotjada hi podrà viure en règim de cessió d’ús pagant un import corresponent al resultat d’aplicar els percentatges relatius al lloguers socials establerts per la Llei 24/2015, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica.

Reallotgem.cat és, per tant, un eina que comporta una contraprestació econòmica per als ajuntaments; favorable per a propietaris de pisos buits, i beneficiosa per a les famílies en situació de vulnerabilitat. Pot ajudar a disminuït la pressió sobre els serveis socials municipals i és d’aplicació molt més ràpida que la compra de pisos per tanteig o retracte o la promoció de la construcció d’habitatge dotacional. A més, comporta una solució d’una durada significativa per a les famílies, amb un mínim de 5 anys de contracte.