Ves al contingut. | Salta a la navegació

Promoció Econòmica

Sou a: Inici / Seccions / Promoció Econòmica / Esdeveniments i notícies / Informació, ajuts i subvencions

Informació, ajuts i subvencions

L’Ajuntament de Lloret de Mar impulsa una sèrie d'accions per millorar les condicions sociolaborals dels col·lectius vulnerables del municipi durant aquest 2018:

Subvenció per contractació de persones en atur

L’Ajuntament de Lloret de Mar ha obert el termini de l’1 de setembre fins el 15 de setembre de 2018 per poder sol·licitar subvencions per la contractació de persones en atur.

Per conèixer més informació consulteu l’apartat Ajuts i Subvencions

Programa Fitxa 40.1

La Generalitat de Catalunya subvenciona un programa de serveis laborals especialitzats en orientació, acompanyament i suport a la inserció, per a persones destinatàries de la renda garantida de la ciutadania. Més informació al telèfon 972347166.

Programa 30 plus

El Consell Comarcal de la Selva subvenciona a les empreses que contractin persones de 30 anys i més en situació d’atur, incloent el cost de la formació que necessitin pel seu lloc de treball.

Si esteu interessats consulteu el Programa d’Ocupació

Fem Ocupació per a Joves

Si la seva empresa vol incorporar gent jove. Ara mitjançant el Consell Comarcal de la Selva disposeu d’una subvenció que us facilitarà la contractació de joves en situació d’atur, incloent-hi el cost de la formació que necessitin.

Si esteu interessats consulteu el Programa d’Ocupació

Aprofita les Bonificacions contractual

Coneix els incentius a la contractació laboral dirigida a les empreses que volen formalitzar contractes amb una bonificació a la Seguretat Social:

Seguretat Social

En aquesta web trobaràs diferents documents on podràs consultar els beneficis en la cotització a la Seguretat Social per la contractació segons el tipus de contracte. Consulteu la web Seguretat Social

Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE)

Entra a la web del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) i informat de les normatives vigents sobre bonificacions/reduccions a la contractació laboral. Consulteu la web del SEPE

Generalitat de Catalunya

Pàgina web de la Generalitat de Catalunya amb informació sobre ajuts, subvencions i bonificacions en les quotes empresarials de la seguretat social. Consulteu la web Canal Empresa

Garantia Juvenil

Aquelles empreses i entitats amb centre de treball a Catalunya que contractin joves inscrits a Garantia Juvenil, poden obtenir subvencions i bonificacions que, són acumulables i compatibles amb altres plans i ajuts del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. Consulteu la web de Garantia Juvenil

Gencat

Logo SEPE 2015

logotip Iniciativaocupaciojuvenil


___________________________

Programa d'orientació, acompanyament i suport a la inserció per a persones beneficiàries de la Renda Garantida de Ciutadania (antiga Renda Mínima d'Inserció)

Si ets perceptor/a de la renda garantida de ciutadania, aquest programa t'ofereix atenció personalitzada i els recursos per donar-te suport i aconseguir la inserció laboral. 

Un tutor/a t'ajudarà a definir el teu objectiu professional i t'acompanyarà en el teu camí cap a la inserció laboral

Els blocs que s’ofereixen són:

Bloc 0. Competències clau

Bloc 1. Diagnòstic de l’ocupabilitat i elaboració del pla individual d’inserció

Bloc 2. Recerca de feina

Bloc 3. Formació

Bloc 4. Relació amb l’empresa

A més, el programa també inclou accions de prospecció d'empreses per a la inserció dels destinataris i seguiment de la inserció.

Si vols conèixer que és la renda Mínima Garantida consulta el següent enllaç.

Departament Treball 11 2016

_________________________________


ANY 2018: Bases específiques reguladores de la concessió de subvencions municipals destinades a empreses del Comerç, dels Serveis i de la Restauració per a la contractació de persones en situació d'atur, i per a projectes destinats a fomentar activitats en el sector comercial i de serveis durant l'any 2018 a Lloret de Mar.

DESTINATARIS

Línia 1. Destinada a aquelles persones físiques o jurídiques que realitzin activitat econòmica al municipi de Lloret de Mar en relació al comerç, els serveis o la restauració, per a la contractació laboral de persones en situació d’atur a Lloret de Mar.

Línia 2. Destinada a aquelles persones físiques i jurídiques que estableixin noves activitats comercials, de serveis i pública concurrència a Lloret de Mar que compleixin amb la normativa vigent en locals comercials. Quedaran excloses d’aquesta convocatòria l’obertura d’establiments comercialment anomenats freds, com són entitats bancàries, gestories, agències de viatges i immobiliàries. Així mateix quedaran expressament excloses d’aquesta convocatòria els locutoris, cibercafés, basars, “tot a 100”, multipreus, souvenirs, licoreries, pearcings, tatuatges i trenes.

Fulleto SUB Comerc 2018 A

Fulleto SUB Comerc 2018 B

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES

Línia 1: l'Ajuntament de Lloret de Mar subvencionarà cada contracte laboral amb un import corresponent al cinquanta per cent de les quotes corresponents a la Seguretat Social a càrrec de l’empresa. Aquesta subvenció serà per una quantitat màxima de 300 € per mes i contracte, i com a màxim de quatre mesos. El període màxim subvencionables serà de l’1 de març al 30 de juny de 2018, ambdós inclosos.

Línia 2: Seran objecte de subvenció les despeses que hagin tingut els beneficiaris en concepte de taxes municipals per a l'obertura de l'establiment comercial. L'import màxim de la subvenció serà de 600,00€ per beneficiari i en cap cas superarà la suma dels imports abonats en concepte de taxes municipals per l'obertura de l'establiment durant el període comprés entre l'1 de març i el 30 de juny del 2018.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

El termini per a la presentació de les sol·licituds i la documentació justificativa serà de l’1 al 15 de setembre de 2018. El lloc de presentació de les sol·licituds és faran mitjançant instància normalitzada a l'Oficina d'Atenció i Informació al Ciutadà (OIAC) situada a l'Ajuntament de Lloret de Mar a la Plaça de la Vila, núm. 1


Consulteu les Bases a la SEU ELECTRÒNICA.

Descarregar el fulletó AQUÍ.


_____________________________________________________________


Programa 'Treball i Formació 2017

L'Ajuntament de Lloret de Mar, a través de la Secció de Promoció Econòmica, i conjuntament amb la Secció de Recursos Humans, Subvencions i Serveis Econòmics, té aprovat el programa 'Treball i formació 2017' del Servei d'Ocupació de Catalunya SOC, que permetrà contractar un total de 24 persones en situació d'atur residents al municipi, per un període de 6  o 12 mesos, segons la línia de treball. Aquest programa, que pretén afavorir la inserció laboral i millorar l'ocupabilitat de les persones aturades, està dividit en 3 línies d'actuació:

Línia PANP: persones en situació d'atur de llarga durada, no perceptores de prestació per desocupació o subsidi ni de l'ajut del Programa de Requalificació Professional (PREPARA), preferentment més grans de 45 anys.

Línia PRMI: persones en situació d'atur beneficiàries de la Renda Mínima d'Inserció.

Línia DONES: dones en situació d'atur víctimes de violència de gènere o en situació d'atur de molt llarga durada no perceptores de prestació per desocupació o subsidi ni de l'ajut del Programa de Requalificació Professional (PREPARA), preferentment més grans de 55 anys.

Logo AJ Promocio Economica alta qualitat

Les ocupacions incloses en aquest programa són:

  • Línia PANP: auxiliar administratiu/va i atenció al públic i brigada i accions de manteniment.
  • Línia PRMI: arranjaments en zones verdes i brigada i accions de manteniment.
  • Línia DONA: auxiliar administrativa.
Gencat
Logo SEPE 2015
FSE amb lema

_______________________________________________________________________________

Programa 'Contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil (GJ) a Catalunya'

L'Ajuntament de Lloret de Mar, a través de la Secció de Promoció Econòmica, i conjuntament amb la Secció de Recursos Humans, Subvencions i de Serveis Econòmics, s'ha acollit al programa del SOC per poder contractar 5 joves en pràctiques que estiguin inscrits a Garantia Juvenil. Són contractes de 6 mesos, a jornada completa. L'inici dels contractes dia 30/11/2017.

Requisits per poder participar:

  • Inscrit a Garantia Juvenil i a l’Oficina de Treball (SOC) com a demandant d'ocupació.
  • Tenir alguna de les titulacions següents: titulació universitària, grau mig o superior o títols oficialment reconeguts com a equivalents, o certificat de professionalitat.

L'àmbit de treball és a les Seccions següents:

  • Promoció Econòmica.
  • Serveis Econòmics. 
  • Serveis Jurídics.
  • Serveis Públics.

Les titulació demandades són: GFGS Integració Social, CFGS Administració i Finances, Dret, Enginyeria Industrial i/o similars.

Departament Treball 11 2016

Logo SEPE 2015

logotip Iniciativaocupaciojuvenil

_______________________________________________________________________________